Ragusa

Ragusa


Pronađite ravnotežu s kamenom velikog formata koji se skladno uklapa u prostor, ali dodaje laganu teksturu nastalu grebanjem i pljeskarenjem Bračkog kamena. Pomiješajte kamen na zidu s nekoliko različitih kutija kako biste osigurali odgovarajuće boje i varijacije veličine. Dostupni su uglovi.Izbor boja